[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[aymara] Jilata kikt'apayasa hermano arumpiMunata aymara aruskipasipjirinaka:
Aymara arunxa utjiwa kunaymani arunaka jiwaspacha aruskipasipjañasataki.
Jiwasanakaxa chhaqayasktanwa arusanakasa. Ukhama  hermano arumpixa
chhaqayasktan jila, sullka, kullaka, masi, wawqi, llaqi, luk'asi, yala;
utjpapchawa yaqha arunakampi, walispawa yatjataña.
Arusa ch'amanchañatakixa wakisiwa qillsuñasa amuyt'anaksa, yatiwinakasa.
Ukch'akiwa
 Yaqha urkama
 Roman Crespo.


_____________________________________________

Lista de discusión Aymara 

http://aymara.org/lista/lista.html
_____________________________________________